Ara, a La Temporal …

zig_zag_1200

Digui? L’arribada del telèfon a Llagostera

 

La Guía telefónica de Catalunya de 1922 recomanava: ‘al ser llamado, acuda sin demora al aparato (…), aplíquese el receptor al oído y pronuncie la palabra “diga” como inicio de conferencia.’ Instruccions bàsiques per utilitzar el telèfon, un servei revolucionari que justament aquells anys començava a establir-se definitivament a Llagostera amb la instal·lació d’una centraleta al carrer Migdia.

L’any 1923 Llagostera tenia 4.008 habitants i 4 abonats al telèfon: l’Ajuntament, la Guàrdia Civil, la Companyia Elèctrica i l’empresari Antoni Font. L’artífex de la connexió del poble a la línia telefònica va ser Anastasio Magín Alcañiz i Giralt, un manresà que el 1904 havia guanyat les licitacions per estendre i explotar una línia de telèfons a les àrees de Girona i Figueres. La Red Urbana de Gerona  ja tenia 127 abonats el 1905, tot i que a Llagostera hi funcionava una única estació, a l’Ajuntament.

Activitat destacada

zig_zag_1200

Visiteu les microexposicions

zig_zag_1200

Cada objecte té una història. Descobreix les microexposicions que actualment estan exposades als espais públics de Llagostera.