Al Centre d’Interpretació de Llagostera Can Caciques es poden visitar dues exposicions permanents: La vila emmurallada i El privilegi del bosc.

La vila emmurallada

zig_zag_1200

La vila emmurallada explica la configuració urbanística del nucli antic de Llagostera, formada al segle XII a l’entorn de l’antic castell dels barons de Llagostera i de l’església i, a partir d’aquí, el progressiu creixement de la vila i el traçat dels dos recintes emmurallats que es van succeir en el temps, amb les torres defensives i els portals d’accés corresponents. Aquesta exposició està instal·lada dins la casa original de Can Caciques, a l’interior de la qual encara es pot veure la torre Gemma o d’en Rafart -una de les torres originals del segon recinte emmurallat- i una part del fossat de la muralla.

El privilegi del bosc

zig_zag_1200

Amb els fons de la col·lecció d’etnologia s’ha bastit l’exposició El privilegi del bosc, una mostra que parteix de l’important paper que ha tingut el bosc en la història de Llagostera. L’exposició s’estructura en tres àmbits que corresponen a les matèries pròpies de l’espai forestal: El Suro, La Terra i La Fusta. A El Suro s’hi pot veure la història de la indústria suro-tapera, des de l’obtenció de la matèria primera als boscos, passant pels antics tallers de tapers, la primera industrialització i la producció d’aglomerat. Sovint, el bosc llagosterenc va estar reconvertit en terres agrícoles i és per això que a l’àmbit La Terra s’hi exposen els treballs de la pagesia. A La Fusta s’hi agrupen oficis basats en l’aprofitament de la fusta i de les fibres vegetals: carboners, esclopeters, pipaires i cistellers.

A l’espai que ocupa l’exposició El privilegi del bosc s’hi poden veure també les peces més notables de la col·lecció d’arqueologia municipal.