Antefixa ibèrica

L’antefixa era una peça que es col·locava a la cornisa d’un edifici per dissimular l’extrem de les teules. Es tracta d’un motiu molt freqüent a l’arquitectura clàssica, eren fetes de terra cuita i prenien la forma d’una fruita o de cap humà. La de la imatge correspon a l’època dels ibers, en concret del s. II aC. En tractar-se d’una de les peces més notables sorgides en l’excavació de les sitges ibèriques de Sant Llorenç, popularment se li ha donat el nom de “Dama de Sant Llorenç”.

Peça: núm. 882
Mides: 15 x 17 x 4 cm
Ingrés: Donació d’Esteve Fa

Torna a l’índex de “Peça a peça