Arada plana o catalana

L’arada serveix per llaurar la terra i ha estat una de les eines més longeves de la nostra història. A les primeres civilitzacions històriques de Mesopotàmia i Egipte, entorn del 3.500 aC, ja s’utilitzava -tot i que de fet es coneix com a arada romana-, i a casa nostra es va fer servir fins ben entrat el segle XIX. Una parella de bous subjectats pel jou tirava de l’arada mentre el pagès caminava tot darrere, a mesura que avançava, la rella -la peça de ferro que acaba en punta- anava obrint els solcs a la terra. Sembla que va ser cap al 500 aC que es van començar a fer relles de ferro, cosa que va suposar una major resistència i efectivitat.

Peça: núm. 151
Mides: 160 x 41 x60 cm.
Ingrés: Donació d’Emili Pons

Torna a l’índex de “Peça a peça