Balança de tipus Roberval

Al taulell dels comerços del segle XIX i fins ben entrat el XX hi havia unes balances com aquestes. Amb la imposició del sistema mètric decimal l’any 1840, es van començar a utilitzar les balances de tipus Roberval per determinar el valor d’un producte a partir del seu pes, gràcies a un sistema de pesos reglamentats (cilíndrics amb un mànec de coure; o també hexagonals en fosa de ferro, amb una anella per agafar-los). L’aparició de les balances automàtiques, d’un sol plat i amb una esfera, sovint en forma de vano, on es llegeix directament el pes, es va imposar a partir del segle XX i va ser imperant a les botigues fins a l’aparició de les modernes balances electròniques.

Peça: núm. 491
Mides: 16 x 32 x 12,5 cm
Ingrés: Donació E. Mitjavila

Torna a l’índex de “Peça a peça