Base de suro aglomerat per a calendari

Entre els articles del catàleg de Productos del Corcho Aglomerado n’hi va haver que responien a una funcionalitat molt concreta -les capses per a injectables, els estalvis, les moles per a vidre, etc.-, mentre que d’altres no tenien un ús tan determinat -les capses de diverses formes i mides o els productes de mercaderia corporativa, per exemple-. Els calendaris formen part d’aquest darrer cas. A la imatge hi ha la base per a un calendari corporatiu -de la mateixa companyia que el fabricava-, a la qual s’hi adherien els fulls del calendari pròpiament dit, fets de paper de suro. Productos del Corcho Aglomerado no produïa la matèria primera amb què treballava, sinó que l’adquiria a proveïdors com Industrial Química de Catalunya o Isoladora -en el cas de l’aglomerat- o Armstrong -en el cas del paper de suro-.

Peça: núm. 1324
Mides: 12x9cm
Ingrés: Donació Jaume Ventura i Teresa Mont

Torna a l’índex de “Peça a peça