Bidet

El bidet ha estat una peça imprescindible a les cambres de bany de les llars catalanes durant molt de temps. Sembla que es va inventar a França per a la higiene de les parts íntimes, on es va començar a popularitzar entre les classes benestants durant el s. XVIII. És per això que va arribar aquí amb la paraula original del francès “bidet”, que vol dir “poni”, en al·lusió probablement a la forma d’asseure-s’hi al damunt. Ara bé, en un principi els bidets eren peces portàtils que s’aguantaven sobre un cavallet i se solien utilitzar al dormitori, fins que al s. XX van passar a ser un moble fix de les cambres de bany.

Peça: núm. 1178
Mides: 50 x 48 x 28 cm
Ingrés: Desconegut

Torna a l’índex de “Peça a peça