Cavadora

Si bé els orígens de l’arada són tan remots com les civilitzacions de l’antiguitat, altres eines i màquines van ser desenvolupades molt més tard. En especial a partir de la primera meitat del segle XIX, tant per al cultiu del cereal com per al conreu d’altres plantes en camps i horts, així com per a les tasques posteriors que requerien les collites. És el cas d’aquesta cavadora que, com l’arada, també era tirada per un animal. En tenir diverses relles, removia la terra per on passava tal com fa una aixada.

Peça: núm. 152
Mides: 182 35 x 94 cm.
Ingrés: Donació de Marcel Navarro

Torna a l’índex de “Peça a peça