Amb els fons de la col·lecció d’etnologia s’ha bastit l’exposició El privilegi del bosc. Aquesta mostra parteix de l’important paper que ha tingut el bosc a Llagostera. D’una banda, a nivell històric, gràcies a la concessió del privilegi atorgat per Jaume I el 1241, pel qual es concedia als llagosterencs l’accés i l’explotació dels recursos del bosc; però també a nivell geogràfic, ja que el terme municipal de Llagostera acull grans àrees forestals, principalment a les serres d’Ardenya-Cadiretes i de Gavarres. Així, l’exposició se centra en els oficis derivats de la relació dels llagosterencs amb el bosc i s’estructura en tres àmbits, que corresponen a tres matèries presents als boscos: El Suro, La Terra i La Fusta.

A El Suro s’hi pot veure la història de la indústria suro-tapera, que ha estat molt significativa a Llagostera. En aquest àmbit s’explica des de l’obtenció de la matèria primera als boscos fins a la manufactura dels taps en el temps dels primers tallers de tapers, la primera industrialització del sector i la producció d’aglomerat.

Al llarg del temps els llagosterencs van anar guanyant terreny al bosc per convertir-lo en espai agrícola i és per això que a l’àmbit La Terra s’hi exposen els treballs propis de l’agricultura d’abans de la mecanització que va tenir lloc a mitjans del segle XX. La preparació de les terres per a la sembra, la sega del cereals, la batuda i la formació dels pallers són feines que s’il·lustren amb peces d’una de les sèries més abundants de la col·lecció d’etnologia municipal.

I per últim, a La Fusta s’hi presenten oficis basats en l’aprofitament de la fusta i de les fibres vegetals: carboners, esclopeters, pipaires i cistellers.