Esclops

Abans de la irrupció de les botes d’aigua als anys 50, a pagès es calçaven esclops, que resistien molt més bé la humitat que no pas les espardenyes de sola d’espart. Els esclops es feien artesanalment a ca l’esclopeter, i solien ser de pi, que és una fusta lleugera, resistent i impermeable. La vora de la part superior de l’esclop es cobria amb la gansola, una peça encoixinada -de color verd en aquest cas- que protegia el peu del frec amb la fusta.

Peça: núm. 526
Mides: 11 x 10 x 28 cm
Ingrés: Donació de Rosa Llagostera

Torna a l’índex de “Peça a peça