Estisores de sastre

Una de les feines primordials en l’ofici de sastre era tallar les peces de tela que després caldria cosir per composar el vestit. Abans calia prendre les mides del client amb un centímetre, dibuixar el patró del model desitjat en un paper d’acord amb les mides preses i passar-lo a la roba, tot dibuixant els perfils amb un guix. A partir d’aquí, es tallaven les peces amb les estisores i es passaven al cosidor, on els aprenents unien les peces amb una embasta i el posaven a punt d’emprova.

Peça: núm. 1489
Mides: 35,5 x 9,5 cm
Ingrés: Donació de Josep Vilallonga Ribalt

Torna a l’índex de “Peça a peça