Filaberquí

Per foradar la fusta s’utilitzava històricament un filaberquí: es fixava la punta de la broca en el punt que es volia foradar, i s’empenyia tot agafant amb una mà el pom de l’eina mentre amb l’altra mà es feia giravoltar la manovella. Normalment les broques eren intercanviables, de manera que es podia seleccionar la mida del perforador en funció de l’amplada del forat que es volia fer. El filaberquí era una eina emprada en fusteria i ebenisteria, actualment ha estat substituïda pel trepant elèctric.

Peça: núm. 1121
Mides: 33 x 13 cm
Ingrés: Donació de Narcís Amat

Torna a l’índex de “Peça a peça