Motor Jacob de 1½ cv

Tal com anunciava la publicitat de l’època, el Jacob era un motor de marxa lenta i baix consum: costava 700 pessetes (poc més de 4,20 €) i gastava de 5 a 35 cèntims/hora. Ideat per Miquel Casadevall i produït al taller familiar de Can Pau Jacob, va ser molt popular als anys 20, quan s’instal·lava sobretot per pouar aigua i fer llum tot connectant-lo a una bomba d’aigua o un generador elèctric. Igual que les versions de 2¼ i 4 cv, es va deixar de fabricar passada la guerra.

Peça: núm. 506
Mides: 95 x 36,5 x 77 cm
Ingrés: Donació de Joaquim Tibau

Torna a l’índex de “Peça a peça