Paper de suro amb estampacions de colors

Algunes de les capses fabricades per Productos del Corcho Aglomerado tenien la tapa decorada amb mostres o escenes diverses en color. El procés per aconseguir aquestes decoracions es basava en l’estampació d’un motiu determinat sobre un paper de suro -material adquirit habitualment a la palamosina Armstrong-, operació que es realitzava amb una pistola de pintar i el pigment de color desitjat. Un cop sec, el paper estampat es fixava amb cola sobre la tapa de la capsa.

Peça: 1525
Mides: 18,5 x 18,5 x 2 cm.
Ingrés: Donació Jaume Ventura i Teresa Mont

Torna a l’índex de “Peça a peça