Planxamànigues i burro o buró de planxar

Al llarg del procés de confecció d’un vestit, les teles s’anaven planxant de tant en tant perquè inevitablement s’arrugaven i també per fixar els plecs que havia de mantenir un vestit. Per planxar amb una certa comoditat i eficàcia les mànigues o els cuixots dels pantalons era de gran utilitat tenir un planxamànigues; i un burro per planxar les americanes. Això, tant si es planxava amb una planxa de ferro, de carbó o amb una planxa elèctrica.

Peça: núm. 1502
Mides: 59 x 18 cm
Ingrés: Donació de Josep Vilallonga Ribalta

Peça: núm. 1490
Mides: 35,5 x 26,5 x 15 cm
Ingrés: Donació de Josep Vilallonga Ribalta

Torna a l’índex de “Peça a peça