Ribot de fuster

El ribot és una de les eines fonamentals en fusteria, serveix per rebaixar o aprimar la fusta i també per polir-la o marcar-la. N’hi ha de diverses mides i formes, segons les quals reben noms diferents: la garlopa, el galzador, el bossell, el rebaixador… El ribot comú és un bloc de fusta prismàtic que té una fulla de ferro fixada obliquament a l’interior i que sobresurt una mica per la part inferior.

Peça: núm. 569
Mides: 14 x 6.5 x 24 cm
Ingrés: Donació d’E. Bayé

Torna a l’índex de “Peça a peça