Senatxo de carreter

El transport de mercaderies en carro va assolir el punt àlgid durant el segle XIX gràcies a la millora de la xarxa de camins. En els seus trajectes envers els destins diversos de la geografia catalana, els carreters penjaven una bossa d’espart o senatxo a la barana del carro per portar-hi els queviures o els estris d’ús personal que haurien de menester durant el camí.

Peça: núm. 71
Mides: 18 x 45 x 28 cm
Ingrés: Donació “Japic”

Torna a l’índex de “Peça a peça