3/4 de quartà…

…avui serien uns 13 litres i mig. El quartà era 1/4 d’una quartera, que a Girona equivalia a 72,32 l -a Barcelona una quartera feia 69,518 l. Quartans, quarteres o cóps eren mesures basades en recipients de mida fixa que es feien servir per mesurar sòlids o líquids abans que s’imposés el sistema mètric decimal. Sovint variaven una mica d’un territori a l’altre, però tot i així es van seguir fent servir en alguns llocs fins al segle XX, tot i que el sistema mètric funcionava a França des de 1791.

Peça: núm. 168
Mides: 21 x 35 x 43 cm
Ingrés: Desconegut

Torna a l’índex de “Peça a peça