Mesura per a vi

Quan el vi es comprava i venia a granel s’utilitzaven recipients per traslladar-lo dels bocois on el guardaven als comerços on es venia a les bótes o els contenidors amb què anaven a comprar-lo els clients. Aquests recipients -com els mallals– equivalien a una mesura de capacitat determinada, de manera que al mateix temps que servien per al trasbals del vi feien de mesuradors. El sistema mètric decimal, ideat a finals del s. XVIII i obligatori a Espanya per Reial Decret a partir de 1880, no va tenir plena implementació a Catalunya fins ben entrat el segle XX.

Peça: núm. 444
Mides: 38 x 33 x 30 cm.
Ingrés: Desconegut

Torna a l’índex de “Peça a peça