Arada mossa o de bou

L’arada mossa és un tipus d’arada que es va popularitzar a l’Empordà a partir de principis de segle XIX. A partir d’aquell moment, l’arada va ser objecte de diverses modificacions per adaptar-la en cada cas al tipus de funció determinada que es volia: per treballar terres de regadiu, per treballar la vinya, per al blat de moro, etc. L’arada mossa era un tipus d’arada que incorporava una primitiva pala giratòria.

Peça: núm. 149
Mides: 180 x 40 x 66 cm.
Ingrés: Donació d’Emili Pons

Torna a l’índex de “Peça a peça