Banasta de carboner

Estri emprat pels carboners per colgar la pila amb terra. Un cop feta la pila carbonera amb la llenya, abans d’encendre-la, es cobria amb branques -l’anomenat “embalum”-, i després amb terra per tal d’evitar el contacte amb l’aire durant la cocció i així assegurar l’obtenció de carbó i no de cendres com a resultat de la crema. Amb un magall de bosc, els carboners anaven omplint les banastes amb terra i abocant-la a la pila des de baix cap a dalt.

Peça: núm. 10
Mides: 43 cm (diàmetre) / 70 cm (eix)
Ingrés: Donació de Joaquim Tibau

Torna a l’índex de “Peça a peça