Esquelles

La característica forma cilíndrica de les esquelles fa de caixa de ressonància d’aquest element, fet normalment de ferro o d’aram. La grandària pot ser una mica diferent en funció de per a quin tipus de bestiar són. De la paraula esquella, que prové del germànic skilla -campana-, en deriva esquellerinc, el mot amb què es coneixen també els picarols en algunes zones catalanes, entre les quals es troba Llagostera. Quan és molt gros, en canvi, rep el nom d’esquellot.

Peces: núm. 36 i 37
Mides: 15,5 x 7 x 6 cm / 12,5 x 8 x 3 cm
Ingrés: Desconegut

Torna a l’índex de “Peça a peça