Picotí

El quartà, la quartera o el cóp eren mesures utilitzades abans de l’adopció del sistema mètric decimal, creat el 1791 a França. Eren recipients que tenien unes mides fixes, establertes per a un territori determinat -sovint a Girona eren diferents que a Barcelona-, cosa que complicava les transaccions comercials, però tot i així es van mantenir al camp fins ben entrat el segle XX. Un picotí com aquest equivalia a mig cóp, que avui vindria a ser un quilo i mig de blat, civada, cigrons…

Peça: núm. 163
Mides: 20 x 25 x 20,5 cm
Ingrés: Donació de Sebastià Gispert

Torna a l’índex de “Peça a peça